Dirigentie Santier

Obiectul principal de activitate al SC EURO QUALITY TEST SRL este: Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea .

Oferta de Servicii furnizate cuprinde urmatoarele:

1. Expertizare tehnica, Consultanta si Inginerie, Proiectare si Dirigentie santier, Testari in situ constructii si cai de comunicatii si Laborator grad II autorizat ISC pe domeniile GTF, MBM, BBABP, ANCFD, MD, D, HITIF, VNCEC

2. Studii Geotehnice, Geologotehnice, Hidrogeologice si Impact de mediu, Foraje pentru apa, foraje de observatie nivel hidrostatic si epuismente pentru constructii si cai de comunicatii,Drumuri, Cai Ferate, Poduri, Lucrari de arta, Constructii civile si industriale

3. Servicii de Arhitectura si Proiectare PUZ, PUD, CU, PAC, PTh+DDE

4. Productie de betoane si prefabricate din beton si beton armat

5. Subtraversari prin foraj dirijat de cai de comunicatii - drumuri si cai ferate

6. Constructii civile

Personal competent / recunoscut / atestat / autorizat de :
- ISC Sef laborator si Sefi Profile
- MLPAT(MLPTL): - Diriginti/Inspectori de Santier, AQ, CQ, Verificatori de proiecte si Experti Tehnici pe domeniile Af, A1, A2, A3, A4, B2, B3, D
- MTI-AFER  Responsabili SC

EURO QUALITY TEST are documentat, implementat si certificat un sistem de management integrat conform standardelor SR EN ISO 9000:2008 - Calitate, 14000:2005 - Mediu si OHSAS 18001:2008  Sanatate si Securitate Ocupationala, iar pentru Laboratorul de Incercari conform SR EN ISO 17025:2005

EURO QUALITY TEST este membra a asociatiilor profesionale:
CNCisC - Comisia Nationala Comportarea in Situ a Constructiilor
APDP - Asociatia Profesionala de Drumuri si Poduri din Romania
RNLC - Reteaua Nationala a Laboratoarelor din Constructii
SRGF Societatea Romana de Geotehnica si Fundatii
AICPS  Asociatia Inginerilor Constructori Proiectanti de Structuri
EuroGeoSurvey - Societatea Europeana a Inginerilor Geotehnicieni
ISSMGE - Societatea Internationala de Mecanica Solului si Inginerie Geotehnica.