Consultanta tehnica si dirigentie de santier

Activitatea de consultanta si dirigentie de santier asigurata de EURO QUALITY TEST si in urmarirea executiei lucrarilor pe santier, prin diriginti / inspectori autorizati.

Atributiile unui diriginte de santier (inspector de santier) sunt urmatoarele:

 

 • verifica proiectele si calitatea acestora; constata eventualele lipsuri si solicita nelamuriri sau completari de la proiectant;
 • verifica existenta in proiect a fazelor determinante si a programului de control al calitatii;
 • verifica existenta autorizatiei de construire;
 • urmareste executia constructiei in coformitate cu prevederile inscrise in proiectul tehnic, planse, memorii, prospecte, caiet de sarcini, clause contractuale, etc…;
 • participa la selectarea executantilor si a materialeleor de constructii;
 • ofera asistenta si consultanta beneficiarului si executantului;
 • guverneaza intrunirile realizate cu ocazia fazelor determinante;
 • intocmeste procesele verbale de faze si are grija ca si celelalte persoane sa le semneze in deplina cunostinta de cauza;
 • urmareste executatia lucrarilor in conformitate cu programul prezentat la contract si isi da acceotul la plata lucrarilor doar in cazul in care aceste sunt corespunzatoare;
 • poate cere intreruperea lucrarilor, demolarea unor lucrari realizate necorespunzator,
 • solicita in cazul in care este nevoie dispozitii de santier din partea proiectantului;
 • verifica calitatea dispozitiilor de santier;
 • sesizeaza evetualele probleme care pot aparea pe parcursul executiei;
 • participa la receptia partiala sau totala a lucrarilor de constructie;
 • stabileste responsabilii si urmareste rezolvarea obiectiunilor de la receptia lucrarilor;
 • convoaca persoanele responsabile la fazele determinante ale lucrarilor;
 • trebuie sa aibe grija sa se realizeze lucrari de calitate in conformitate cu prevederile din proiect , din caietul de sarcini, din prospecte, conform normelor in viguare, conform Legii 10 privind calitatea lucrarilor de constructii.
 • raspunde solidar cu proiectantul, executantul, beneficiarul, investitorul, furnizorul de materiale de executarea unor lucrari de calitatea.
 • urmareste respectarea tehnologiei de executie